Tag Archives: militaire dienst

Wat is vriendschap?

mrt 29, 2018 | Posted by in Archief Thema's & Blog | 0
vriendschap filosofie

Op zondag 25 maart 2018 kozen de 17 aanwezigen voor het onderwerp: ‘wat is vriendschap?’ De uiteraard vele positieve kanten aan dit onderwerp zorgden naast een goed gesprek ook voor een vriendschappelijke sfeer. Vele aspecten van vriendschap werden belicht en van een persoonlijke kanttekening voorzien. Want wanneer spreek je van vriendschap? Heel veel prettige aspecten van dit onderwerp passeerden de revue: vertrouwen in elkaar hebben, respect en eerlijkheid, het moet waardevol zijn, onbaatzuchtig, maar je moet ook kunnen incasseren enRead more …