Tag Archives: Sautet

Filosofie à la Sautet

feb 26, 2017 | Posted by in | 0
Filosofisch Café - filosofie a la Sautet

Filosofische vraag – Marc Sautet Het 2e Filosofisch Café 2017, jaargang 3. Methode Sautet: Het eerste filosofisch café zag in 1992 het levenslicht op de Place de la Bastille in Parijs. De stichter en moderator was filosoof Marc Sautet (1947-1998). Hij leidde elke zondag om 11 uur filosofische bijeenkomsten in Café des Phares en maakte van de filosofie een voor iedereen toegankelijk gebeuren. https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Sautet In zijn ‘café philosophique’ moest je immers geen wijsgerige kennis tentoon spreiden, maar mocht je eerst en vooralRead more …