Bestaat altruisme?

Altruisme - Filosofisch café Sapere aude

Altruisme? – Zondag 31 Januari 2016, Engelsestraat 30 te Bergen op Zoom.

Bestaat altruisme?

De door aanwezigen aangevoerde vragen/onderwerpen/stellingen worden ter stemming voorgelegd.

Is angst noodzakelijk? (4)
Onvoorwaardelijke liefde? (1)
Wat is toeval? (2)
Bestaat altruisme? (5)
Opvoeding? (1)
In hoeverre bepaalt cultuur ons leven? (4)
Invloed van taal op sociale omgang? (1)
Waarom leven wij? (3)
Wat maakt de mens tot leider? (0)

Met 5 stemmen voor de vraag ‘bestaat altruisme?’ gaan we de filosofische uitdaging voor die middag aan.

Stellingnamen: éénzijdig?, wederzijds?, onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig, altijd eigenbelang?, baat?, groepsbelang?, materieel – immaterieel?, actie, gradatie, intuitief?, bewust – onbewust altruïsme?, keuze?, moeder – kind?, morele plicht?, aangeleerd?

Altruisme of onbaatzuchtigheid is een handeling, een gewoonte of een ethische doctrine. Het woord is voor het eerst gevormd in 1851 door de filosoof Auguste Comte (1798 – 1857), afgeleid van het Latijnse woord “alter” (een ander) in de betekenis van onbaatzuchtig in tegenstelling tot het veel oudere woord egoïsme.

Algemeen

Altruisme bij mensen wordt gekenmerkt door:

  • Anderen behulpzaam zijn met geen of nauwelijks eigenbelang (de informele definitie). Dit is verschillend van elkaar behulpzaam zijn, aangezien dat vaak gepaard gaat met eigenbelang.
  • Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als “commensalisme”.
  • Een ethische doctrine die vindt dat individuen een morele plicht hebben elkaar te helpen, indien noodzakelijk tot de uitsluiting van diens eigen interesses of voordelen. Iemand die een dergelijke doctrine aanhangt staat bekend als een “altruïst”.

Dit concept heeft een lange geschiedenis in het filosofische en ethische gedachtegoed en is sinds de jaren 70 een thema geworden voor psychologen, sociologen, evolutionair biologen, experimentele economen, speltheoretici en ethologen. Terwijl ideeën over altruïsme van een vakgebied invloed kunnen hebben op de andere vakgebieden, hebben de verschillende methoden en doelen van deze vakgebieden geleid tot verschillende zienswijzen m.b.t. altruïsme. https://nl.wikipedia.org/wiki/