AUTHENTIEK

In onze bijeenkomst van 24 november 2019 hadden we in Maja Nieuwenhuis – afkomstig uit Schiedam- een gastmoderator. In overleg met de werkgroep had zij vier onderwerpen meegebracht waaruit ze voorstelde te kiezen (zie hieronder). Die keuze viel op ‘Wanneer ben je authentiek?’ Na de pauze gaf ze de discussie een nieuwe impuls door iedereen een gedachte over het onderwerp te laten opschrijven.

Beginnen met een rondje langs de aanwezigen- ‘wat komt er bij dit onderwerp bij je op?’- levert vele invalshoeken op: handelen vanuit doordachte keuze, je-zelf-zijn, uniek, eerlijkheid, duidelijk zijn, echtheid, diepgeworteld in jezelf zijn, trouw aan jezelf zijn, ik voel me rebels… e.d.

‘Kun je eigenlijk altijd authentiek zijn?’ suggereert beperkingen van het begrip. Dat geldt ook voor ‘je kunt je afsluiten voor andere opvattingen als iemand je authentiek vindt.’  Maar je kunt eigenlijk alleen authentiek zijn in de ogen van anderen, was een steeds terugkerende opvatting. ‘Kun je jezelf authentiek vinden?’, het lijkt onmogelijk volgens veel deelnemers. ‘Stel dat je alleen op een eiland zit…?’ is een gedachtenoefening om je voor te stellen of je zelf hierover een oordeel kunt vellen. Opgemerkt wordt, dat  ‘gewoon je-zelf-zijn’ door de ander wordt vertaald in authenticiteit. Het begrip ‘autoloog’- bij velen onbekend – komt langs en betekent ‘van zichzelf’.

‘Iedere mens is authentiek’ merkte een aanwezige op, maar daar kleeft het probleem aan dat hier waarschijnlijk ‘uniek’ wordt bedoeld. Authentiek heeft toch meer met gedrag te maken waarover je een waardering uitspreekt. ‘Wat staat er tegenover authentiek?’ ook een hulpvraag om meer grip op het onderwerp te krijgen. Kortweg ‘polderen’, groepsgedrag, werden als tegengestelden genoemd, ook ‘niet boven het maaiveld uit durven komen’. Maar een groep kan ook authentiek zijn, zich authentiek gedragen, was het weerwoord. Specifieke groepen – bevolkingsgroepen/stammen, verenigingen/clubs – kunnen zich zeer authentiek gedragen. Of is  hier alleen sprake van ‘herkenbaarheid’? Het individu laat zich als deel van de groep meevoeren en kan daar niet meer authentiek zijn. Maar naar de mening van de meeste aanwezigen kan een groep wel authentiek zijn.

Er is een groot verlangen onder jongeren om authentiek te zijn. Sommigen nemen ‘iets’ aan, een stijl bv., die niet direct iets met de eigen persoonlijkheid te maken heeft. Daar zit vrees onder om ‘niemand’ te zijn. Je maakt je daardoor juist erg afhankelijk. In dat verband wordt opgemerkt dat authenticiteit ook te maken heeft met ‘puur’ zijn en onbedorven. Als je te veel van jezelf inlevert, verlies je aan authenticiteit naar de mening van velen. Waarop wordt gesteld, dat ook ‘inleveren’ authentiek kan zijn, je bent eigenlijk altijd authentiek. Naar aanleiding van de opmerking, dat naast erfelijke kenmerken ook  ‘houding’, ‘uiterlijk’, bewegingen iemand authentiek maken, ontstaat een gesprek over ‘kenmerkend’ wat niet hetzelfde is als authentiek.

Authentiek is jezelf zijn in de meest ruime zin, origineel en trouw aan jezelf. In harmonie met je omgeving, wordt daar op aangevuld, inclusief acceptatie van de anderen. Dit lijkt alleen voor mensen bedoeld, maar een groot aantal vindt bv. ook een plant/dier authentiek. Iedere eikenboom heeft zijn eigen authenticiteit, je kunt niet spreken van een kopie van de andere eikenboom. Authenticiteit heeft met vrijheid en bewustzijn te maken is de reactie, dat is zelfs een voorwaarde. Daarbij wordt toegelicht dat je ‘jezelf wilt verwerkelijken’, ‘kennend scheppen’ processen die ten grondslag liggen aan authentiek zijn. Maar ben je al niet vanuit je oorsprong- als baby- authentiek? Ook hier weer verwijzing naar ‘uniek wel’, maar voor authenticiteit is toch wilskracht/bewustzijn nodig gekoppeld aan vrijheid.

Moderator: Maja Nieuwenhuis

Aantal deelnemers: 27

Ingebrachte onderwerpen: Waardoor wordt verdraagzaamheid gedragen? Wanneer ben je authentiek? Wat is levenskunst? Wat is waarheid?