Bestaansreden

In onze bijeenkomst van 24 juni 2018 werd gekozen voor de vraag ‘Waarom zijn we hier?’ Meteen werd de aftrap gegeven: ‘dat is toeval, de natuur ontwikkelt zich willekeurig!’ Maar er zijn toch ook krachten die sturend aanwezig zijn, zo werd opgemerkt: in de natuur bestaat een sterke nijging om te ontwikkelen van eenvoudig naar complex en je kunt ook stellen dat levende wezens onderhevig zijn aan ‘een drift tot voortbestaan’. Dat voorbestaan wordt gegarandeerd door zoveel mogelijk ‘productie’. Dat zijn in ieder geval twee krachten die een richting op gaan. Iemand roept ook ‘toeval bestaat niet’, maar dat veronderstelt een hogere macht. Als er een reden van bestaan is, dan moet er ook een redegever zijn, een derde persoon, dus die hogere macht. Godsdiensten zijn er duidelijk in: die hogere macht is God, die stuurt alles. Diverse aanwezigen verklaren wel uit te gaan van een hogere macht, maar niet zozeer van een concrete, ‘menselijke’ God! We gaan wel ergens naar toe, zo wordt wel gezegd. Diverse keren wordt ook verwezen naar Spinoza en zijn God is de allesomvattende natuur waarvan wij deel uitmaken. Spinoza noemt dat  ‘substantie’.

‘Maar is er wel een reden nodig, kunnen we niet gewoon tevreden zijn?’ Nutteloos of doelloos is dat helemaal niet. We hebben een plicht tegenover onze medemens en je voelt in de ander weer dat je betekenis hebt. We willen dankbaarheid of tevredenheid, een gelukkig leven leiden. Je doet iets heel graag en elke verbetering lijkt een vergroting van ons geluk.

En we hebben onze drang tot overleven, we hebben een eigenbelang. De oermens was vrijwel uitsluitend gericht op overleven en dat zit ook nog steeds in ons. Toch is wel duidelijk dat de meeste aanwezigen de betekenis van het leven vinden in zichzelf. Voor de een is dat echter makkelijker of duidelijker dan voor de ander.

Terug naar het begin: “Als alles opnieuw zou beginnen, krijgen we dan hetzelfde resultaat?’ Dat wordt toch weer ernstig betwijfeld. Dan is het dus toch toeval!

Er werden aan het einde samenvattende opmerkingen over het nut van ons leven gemaakt:

Het doorgeven van de beste genen in een voortbestaan.

Wat je toevoegt aan de samenleving, wat je nalaat aan je nageslacht.

De kracht, de waardering in/voor jezelf en het verbeteren van jezelf.

Een goede verbinding maken met elkaar.

‘Dit was de laatste bijeenkomst voor de vakantie, een goede vakantie en tot de laatste zondag van augustus.’

 

Moderator: Jap Voorbraak

Aantal aanwezigen: 16 personen

Ingediende vragen:

Staan tekortkomingen in de weg? Heeft verandering nut? Wat doet indoctrinatie met ons? Wat is tijd? Waarom zijn we hier?