Wat is bewustzijn?

Bewustzijn - Filosofisch café Sapere aude

Bewustzijn? – Zondag 31 Mei 2015, Engelsestraat 30 te Bergen op Zoom.

Wat is bewustzijn?

De door aanwezigen aangevoerde vragen/onderwerpen/stellingen worden ter stemming voorgelegd.

Wat is tijd? (2)
Waartoe evolutie? (3)
Wat is opvoeding? (3)
Wat verstaan we onder bewustzijn? (3) (7)

Met 7 stemmen (2e ronde) voor de vraag ‘Wat verstaan we onder bewustzijn?’ gaan we de filosofische uitdaging voor die middag aan.

Bewustzijn wordt omschreven als subjectieve reflectie op indrukken uit de buitenwereld (weten van wat je ziet, hoort of voelt en daarover kunnen vertellen) of op eigen psychische processen (weten van wat er in je omgaat en daarover kunnen vertellen). Anders gezegd: het is een toestand van de geest die gekenmerkt is door een besef of beleving van het eigen ik en de omgeving.

Het is ook onderwerp van de filosofie, in het bijzonder van een richting aangeduid als filosofie van de geest. De eerste bewustzijnstheorieën die niet vanuit een religieuze visie werden geformuleerd stammen uit de Griekse Oudheid, zo’n 2500 jaar geleden. De bekendste vertegenwoordigers zijn Plato en Aristoteles. Veel van onze huidige denkbeelden en controverses over de wisselwerking tussen lichaam en geest en bewustzijn zijn door deze twee grote denkers voor het eerst onder woorden gebracht.

De term is afgeleid van het Duitse Bewusstsein, geïntroduceerd door de filosoof Christian Wolff (1679-1754). Verwante begrippen zijn: besef, notie, zich realiseren, weet hebben, doordrongen zijn (van), in de gaten hebben en in zekere mate ook bezinning en geweten. Over het begrip bestaan vele verschillende visies. Bij sommige visies staan vooral de wijsgerige en theoretische implicaties centraal.

In de Westerse filosofie maakt het onderwerp bewustzijn deel uit van het lichaam-geestprobleem. Er staan hier globaal twee visies tegenover elkaar, namelijk dualisme en materialisme. Het dualisme stelt dat lichaam en geest (inclusief bewustzijn) twee aparte fenomenen zijn, terwijl het materialisme ervan uitgaat dat geest en lichaam beide fysische substanties zijn… https://nl.wikipedia.org/wiki/