Fantasie

We noemen ons filo-café, maar een echt café zijn we niet, onze gesprekken verlopen zeer georganiseerd. Voor deze bijeenkomst heeft de werkgroep een café-sfeer gesuggereerd: we verhuizen voor ons gesprek naar de inkomhal bij de bar, we zitten dicht bijeen en door elkaar. De moderator geeft daarbij aan het gesprek wat losser te laten verlopen, spontaner. Aan het einde van het eerste deel voor de pauze evalueren we hoe het is ervaren.

Natuurlijk eerst aftasten ‘wat is fantasie?’ Dat is niet zo eenvoudig, fantasie kent vele aspecten en interpretaties. Bij sommigen kwam plezier en verbeelding naar voren. Fantasie kan helpen een doel te bevestigen, je motiveren en persoonlijke innovatie realiseren. Fantasie is inspiratie, nodig voor creativiteit. zonder fantasie geen verandering. Eigenlijk is iedere gedachte een vorm van fantasie. Daar werd tegen ingebracht dat fantasie ook alarmerend kan zijn binnen je leven. Hoe je erin kan verzuipen, zelfs de realiteit uit het oog kan verliezen en alleen leven in illusies. Is dromen eigenlijk ook een vorm van pure fantasie? De meesten vonden van niet, fantasie is een bewuste activiteit.

Net voor de pauze, zoals afgesproken, de aanpak geëvalueerd en besloten terug te keren naar de gebruikelijke, georganiseerde opstelling in de zaal. Men geeft de voorkeur aan een heldere gespreksvoering en gespreksleiding omdat dit de kwaliteit van het gesprek, het onderzoek van de vraag, ten goede komt.

Hierna, tijdens de tweede helft van het gesprek kwamen er voorbeelden voorbij, waaronder de manier waarop fantasie ons kan inspireren, dat passie in ons leven fantasie nodig heeft om zich te uiten. In hobby of werk, je moet je iets kunnen inbeelden en buiten je eigen wereld kunnen kijken. Fantasie is nodig om je te kunnen inleven in de ander. Fantasie is dan ook belangrijk in de seksualiteit. Definiëren van ‘fantasie’ geeft natuurlijk meteen antwoord op de vraag naar het nut. We zouden nog lang door kunnen gaan, ‘fantasie’ heeft zeer veel kanten en is van grote betekenis voor onszelf. He gesprek bood de deelnemers een ruimer beeld van de fantasie in ons zelf.

Aan het einde van de bijeenkomst vond nogmaals een evaluatie plaats. Alle deelnemers spraken een voorkeur uit voor een echte ‘gespreksopstelling’ in carré-vorm. Elkaar zien en goed kunnen horen, maar vooral het accent leggen op een kwalitatief goed onderzoek van het gekozen onderwerp. De café-sfeer, de vrije inloop, vindt men daaraan ondergeschikt. Onze bijeenkomst mag ook wel anders gaan heten, de naam ‘café’ laten vallen, om aan te geven dat we serieus met elkaar een filosofisch onderwerp wensen uit te diepen. Men had ook oog voor het financiële probleem dat de keuze voor het gebruik van deze gespreksruimte met zich meebrengt. Algemeen was men van mening dat deelnemers ook wel wat toegang zouden kunnen betalen. Zo veel, dat met een gemiddeld deelnemersaantal de kosten (tegen de 1000 euro per jaar) kunnen worden gedekt. De werkgroep gaat kijken hoe een en ander z’n beslag moet krijgen. 

Ingediende vragen:

Waarom kiezen mensen voor extreme reacties bij ongewenst gedrag (mening)? Wat is mediteren? Is er een evenwicht te vinden in betrokkenheid? Wat met maatschappelijke conventies? Wat brengt verandering te weeg? Wat is het nut van fantasie?

Moderator: René Hendrickx

Aantal deelnemers: 19