Heeft ’t leven zin?

zin van het leven

Het filosofisch café van 25 februari 2018 werd bezocht door dertien deelnemers. Met als democratisch gekozen vraag: “Wat als het doel bereikt is?” stond het begrip ‘doel’ centraal. Wat is een doel en hoe onderscheid je dat van een middel om een doel te bereiken? Er werd gezocht naar een mogelijk ultiem doel of ook wel binnen het café “de zin van het leven” genoemd. Uit deze ene vraag kwamen snel tientallen andere filosofische vragen naar voren zoals: “Bereiken we ons doel pas als het over is?”, “Is het ‘doel’ ook echt een doel of een bevestiging?” en “’Is de weg naar’ mooier dan het doel zelf?”.   

Een kleine wijsheid die zeker gebleven is: “Het doel ligt in de weg.” Deze zin kan op twee wijzen geïnterpreteerd worden. De weg kan leiden naar het doel, maar het doel kan ook een obstakel zijn. Verder kwam “bewust-zijn” als een doel ook tegen het einde naar voren. Als een van de laatste punten gaf Philippe ook een stukje van zijn eigen levensdoel mee: “Ik wil proberen de wereld properder achter te laten dan ik hem vond!”  

Moderator: Philippe Deleu