HET ZELF

DNA

Ook deze keer – 29 september 2019 – een iets andere aanpak. Aan het begin van onze bijeenkomst werd uitgelegd, dat we in de loop der tijd zo veel vragen zien passeren die niet zijn gekozen, maar zeker het bespreken waard zouden zijn. De moderator had er drie meegenomen (zie onderaan) en stelde voor daar een keuze uit te maken.

Gekozen werd voor ‘Waaruit bestaat het zelf?’ Niet eenvoudig, zo was de eerste reactie… Ga je daarvoor te rade bij jezelf, weet je wie je bent? Er zijn natuurlijk technieken om te ontdekken wie je zelf bent. Zo kun je dat bv. via meditatie ontdekken. Wat als je merkt dat je niet bent wie je denkt dat je bent, zoals bij veel transgenders. Kun je je Zelf waarnemen, ofwel is het ‘Zelf’ iets extra’s in je? Dan gaan we toch denken aan ons eigen lichaam én ons ‘Zelf’, eigenlijk het dualisme vanuit het verleden. ‘Zelf’ klinkt ook als een gegeven, maar de aanwezigen vinden ook dat je wordt wie je nu bent. Met andere woorden: het ‘Zelf’ is géén vast gegeven.

Ook wordt gewezen op de belangrijke rol van het DNA, je erfelijke gegevens die worden overgedragen en die jou ‘Zelf’ in belangrijke mate zouden bepalen. Maar betekent dat, dat je bij geboorte al bepaald bent? Er is ook veel invloed van de omgeving, wordt daartegen ingebracht. Met jou zintuigen neem je die omgeving waar, dat zijn wel weer jouw zintuigen. Je ziet jezelf zoals je jezelf graag wilt zien. Kun je jezelf wel waarnemen vroeg men zich af…of doe je dat door de reacties van anderen? Daarbij is ook de invloed van gezin (opvoeding) en familie op je ontwikkeling erg groot. Mensen passen zich ook graag aan de groep aan. En wat te denken van de regio waar je geboren wordt, voedsel, veiligheid, onderwijs enz. Naast DNA hebben al die omstandigheden invloed op je keuzes. Natuurlijk werd daarna opgemerkt of je nog wel vrij keuzes hebt, met als finale consequentie: bestaat er wel een zelfstandig ‘Zelf’?

Veelvuldig werd het begrip ‘Kern’ gebruikt, iets centraals in je zit en wat aanstuurt…van waaruit je opereert, beleeft. Maar, wordt opgemerkt, dat zijn toch je hersenen of is er nog iets anders? Is ‘Kern’ mogelijk een ander woord voor ‘Ziel’? Zijn de begrippen Zelf, Ziel, ’t Wezen, Ik, Kern benamingen voor hetzelfde? Hoort karakter eigenlijk ook in dit rijtje? Is de mens zelf niet één totaal, één Zelf? We maken het véél te ingewikkeld is een andere benadering. We zijn zoals alle zoogdieren…ook wij voldoen gewoon aan de basisuitgangspunten vreten, vrijen, vechten. We zijn wél door-ontwikkeld en met dat ‘worden’ zijn we nog steeds bezig.

Feitelijk kiezen de aanwezigen voor een Zelf als combinatie DNA + invloed van omstandigheden. Je reageert op ‘impulsen’ en waarmee je tevreden/ontevreden bent, bepaalt je richting. Je merkt dat iemand in barre omstandigheden, bv. oorlog, totaal kan veranderen. Maar ’Zelf’ kan ook louter je reactie zijn op de ander!

Aanwezig: 17 deelnemers

Moderator: Sharon Valk

Onderwerpen: Wij en Zij? Waaruit bestaat het Zelf? Tot waar rijkt mijn recht op privacy?