Het zesde zintuig?

Het zesde zintuig - Filosofisch cafe sapere aude

Het zesde zintuig? – Zondag 26 juni 2016, Bergen op Zoom.

De door aanwezigen aangevoerde vragen/onderwerpen/stellingen worden ter stemming voorgelegd.

  • Is tijd een illusie? (-)
  • Wat is respect? (2)
  • Waarom is liegen taboe? (2)
  • Bestaat een zesde zintuig? (3)
  • Is het filosofisch café anders dan psychotherapie? (1)
  • Vooroordelen? (1)
  • Wat is humor? (1)
  • Wat is bewustzijn? (2)

Met 3 stemmen voor de vraag ‘zesde zintuig?’ gaan we de filosofische uitdaging voor die middag aan.

Stellingnamen/kernwoorden: niveau van bewustzijn, stuurbaar?, de 5 zintuigen beperkt?, niet te verklaren – maar menen te ervaren, (her)kennen ‘onbekende’, paranormale ervaringen, voorvoelen?, leren leven met niet weten, tweelingen, geloof – wetenschap, ontbrekende schakel in waarneming?, overtuiging, overtuigen.

Een zintuig is een gespecialiseerd orgaansysteem dat een organisme in staat stelt tot perceptie van bepaalde voor het zintuig specifieke stimuli. Eenvoudiger gezegd is het een orgaan dat een mens of dier de mogelijkheid geeft een bepaald gedeelte van de werkelijkheid waar te nemen.

Er is onder neurologen geen algemene overeenstemming over de definitie van een zintuig. Dit betekent dat het aantal erkende zintuigen afhangt van welke definitie men hanteert. Schoolboeken noemen vaak enkel de vijf klassieke gewaarwordingen zien, horen, proeven, ruiken en voelen, als benoemd door Aristoteles. Zintuigen zijn weliswaar betrokken bij gewaarwordingen, maar niet identiek aan die gewaarwording. De gewaarwording is een bewuste interpretatie van de signalen van een zintuig, die eerst door allerlei neurale circuits gemodificeerd zijn, voordat ze de met het bewustzijn geassocieerde gedeeltes in de hersenschors bereiken. Meer op wikipedia…