Hoe ontstaat inspiratie?

Deze bijeenkomst van 26 augustus 2018 is de eerste na de zomervakantie. Veel trouwe bezoekers zien we ook nu weer terug en we verwelkomen  5 nieuwe bezoekers. Na  enige uitleg over de nieuwe opzet – van Filocafé naar Het Filosofisch Gesprek – gingen we vol  nieuwe energie aan de slag. Samen kozen we voor het onderzoeken van de vraag “Hoe ontstaat inspiratie?”.  Maar meteen kwam de volgende vraag “Wat is inspiratie?” naar voren. ‘Iets’ geeft inspiratie. Is inspiratie de verbinding van twee dingen? Is inspiratie een keuze of een onbewuste invulling van/door je geest? Wat ook centraal stond was het mogelijk belang van externe input die kan leiden tot inspiratie. Deze externe factoren moeten wel in verband worden gebracht met een interne invulling voordat het tot inspiratie kan leiden.

Inspiratie is scheppend!

Het verschil tussen motivatie en inspiratie was lastig te verwoorden maar uiteindelijk bracht het gesprek er enige duidelijkheid over. Inspiratie is als een ontsteking gevolgd door de mogelijke uitvoering ervan. Dit is alleen niet noodzakelijk. Op schematische wijze zijn er stappen ingevuld om aan te duiden hoe inspiratie zou kunnen ontstaan. De externe prikkels, het persoonlijke gevoel of kennis van de ontvanger en de ontvankelijkheid zelf kunnen misschien de formule zijn tot inspiratie.

Als een van de laatste punten binnen het gesprek werd ook de vraag naar voren gebracht of je instelling invloed kan hebben op de mogelijkheid tot inspiratie. Is een positief persoon eerder geneigd om geïnspireerd te worden? En hoe zit het dan met kunstenaars die soms toch een negatiever wereldbeeld delen. Leidt de kunst die ze bedrijven tot een kleine uitbarsting van positiviteit, de grondslag waar de inspiratie op gebaseerd is?

Alhoewel het beschrijven van een concept zoals inspiratie altijd lastig zal blijven en er nooit een overduidelijk antwoord klaar zal liggen om verder op te bouwen is het gesprek ver gekomen en zijn er zoals gewoonlijk veel meer vragen gevonden dan antwoorden.

Moderator: Karel Saris

Aantal deelnemers: 21

Ingebrachte onderwerpen: Wat is het doel van ons bestaan? Wat drijft mij vooruit? Wat is alléén zijn? Weet ik wat ik niet weet? Hoe ontstaat inspiratie? Zijn wij kuddedieren? Hebben dromen invloed op ons gedrag?