Liefde is essentieel

IMPRESSIE 24 FEBRUARI 2018

Voor onze bijeenkomst op 24 februari had de organisatie de moderator verzocht een iets andere benadering uit te werken. In die benadering staat de eigen ervaring centraal bij het formuleren van de vraag. Bij iedere ingediende vraag werd wat uitgebreider ingegaan op de achtergrond van die vraag. Dat leidde uiteindelijk ook tot een meer persoonlijke benadering van het gekozen onderwerp: ‘Is liefde essentieel in het menselijke bestaan?’ Daarbij moet natuurlijk de neiging worden onderdrukt om de gehele middag te praten over “wat is liefde?” In deze vraag draait het om de context ‘essentieel’ en ‘menselijk bestaan’. En kunnen we liefde eigenlijk wel definiëren? Opgemerkt werd dat liefde een containerbegrip is en we het meestal hebben over uitingen van liefde als ‘geven zonder noodzaak, onbaatzuchtigheid, warmte.’ Liefde is iets anders dan verliefdheid, die bekende vlinders in je buik (leuk gesprekje over ‘wie wel en wie niet’). Liefde en ook verliefdheid gaat in deze benadering over de relatie tussen mensen, maar  we kennen ook liefde voor de kunst, muziek, natuur, dieren en niet te vergeten ‘eigen liefde’. Daarmee wordt de vraag echter te breed benaderd, het gaat immers om ‘het menselijk bestaan’.

Een jeugd arm aan liefde remt de ontwikkeling van het kind.

De indiener van de vraag lichtte toe dat hij in zijn jeugd weinig liefde had gekend en dat ook hevig had gemist. Ook het opnieuw doorgeven van liefde aan je eigen kinderen kost dan extra inspanning ook al wil je het graag. Ouderliefde uit zich in gevoelens die kinderen nodig hebben, zoals verbondenheid, opoffering, geborgenheid en veiligheid, voelen dat je erbij hoort en dat je ook de aandacht krijgt die je nodig hebt als kind. Bij grote gezinnen is dat al weer moeilijker en als de ouders het heel druk hebben of zelfs ontbreken kan liefde een groot gemis worden. Hij zou het wel ‘essentieel’  willen noemen. Vrij algemeen was men van mening dat liefde uiterst belangrijk is voor het menselijke bestaan en voor het gezond opgroeien: minder liefde is minder kwaliteit! Wat gaat er in mensen om die als ‘liefdeloos’ worden beschreven, wat beleven ze? Wordt onze huidige maatschappij steeds liefdelozer? Mooie vraag voor de volgende keer, was de correctie op de nijging om daarop door te gaan.

Liefde is tijdgebonden.

Maar denk eens aan vroeger, desnoods eeuwen terug. Mensen werden gewoon aan elkaar gekoppeld en daaruit volgde een gelukkig of ongelukkig huwelijk en al het mogelijke er tussen in. Is dat resultaat zoveel anders dan nu het geval is, nu we meestal uit vrije wil kiezen? Uiteindelijk vraagt de natuur om voortplanting en in ons lichaam is alles er op gericht om dat te realiseren. Onze opvattingen over liefde zijn vooral gevuld in de romantiek en liefde koppelen wij ook niet meer aan voortplanting. Liefde gaat over relatie (-s), het gevoel voor elkaar bestemd te zijn, bij elkaar te horen.

Heeft liefde alleen te maken met bewustzijn?

Liefde heeft te maken met bewustzijn, zo werd opgemerkt, je moet je ‘t bewust ervaren en je zult het ook bewust moeten voeden. Zonder bewustzijn kan liefde willekeurig verstoord worden.

Liefde is ook maatschappelijk gedefinieerd, de betekenis van liefde evolueert mee met de mens. Maar liefde van ouders voor hun kinderen kan toch ook heel onbewust zijn…of is dat zorg? Meestal heeft een ouder toch een vanzelfsprekende liefde voor zijn/haar kind?

‘Liever sterven met liefde, dan leven zonder’ was wel een hele krachtige afsluiting!

Moderator: Rob Landa

Deelnemers: 19

Ingediende onderwerpen: Wat te accepteren om los te laten (van naasten)? Wat is rouwen? Is fysieke omgeving nog van belang? Is liefde essentieel in menselijk bestaan? Kunnen dromen voorspellend zijn? Waar houdt de verantwoordelijkheid van ouders voor hun kinderen op?