Met alle Respect…FEEST!

Filosofisch respect was het onderwerp van filocafe in Bergen op Zoom

 

Impressie van onze feestelijke bijeenkomst van 25 november 2018

Het was deze keer feest, we bestaan al weer vier jaar en dat was goed te merken…bloemen op tafel met veel lekkers waaronder een zelfgebakken cake- brood, snoepjes, chocolade enz  en ook nog een drankje aan het einde met heerlijke hapjes. Vandaag niet alleen ‘voeding voor de geest’!

We kozen er voor om in aansluiting op een vorige keer te kiezen voor ’t onderzoeken van de vraag  ‘Wat is respect?’ Natuurlijk kwamen er eerst duidingen van ‘het is eerbied! Eerbied voor de ander, eerbied voor ieders leefomgeving.’ Maar meteen de verstoring van deze rustige benadering door de opmerking dat je ook respect kunt hebben voor een functie als politieman of koning. ‘Respect voor de natuur’  was die hele belangrijke aanvulling waarmee de mens niet meer centraal stond. Men vindt het wel een menselijke kwaliteit, die te maken zal hebben met het kunnen vormgeven van een samenleving. Binnen die samenleving moet je respect hebben voor elkaar anders gaat het té vaak té hard botsen: ‘de gangbaarheid creëren om gezamenlijk te kunnen leven’ werd fraai opgemerkt. Dat iemand het een ‘smeermiddel’ noemde, riep weer discussie op over de beleving van die term.

Respect komt niet vanzelf, het is géén natuurlijk gegeven, je beslist er toe. Het moet ook niet afhankelijk zijn van antipathie of sympathie.

Fundamenteel respect?

Is er een fundamenteel respect? Van diverse zijden werd gewezen op het fundamenteel respect voor ‘het leven’ als verwoord in onze grondwet en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Sommige maatschappijen (VS-staten bv.) hanteren de doodstraf en daar bestaat dat fundamentele recht niet. Voor sommigen was dat reden om te twijfelen aan het fundamentele…bestaat dat wel?  Iedereen heeft bestaansrecht, maar als je zeer ernstige misdrijven hebt begaan, dan ontstaat er twijfel. Als voorbeeld werd gewezen op het recentelijk in het nieuws gekomen proces van Pol Pot in Cambodja. Hij heeft ook bestaansrecht maar we gunnen ’t hem eigenlijk niet, zo werd opgemerkt. In oorlogssituaties is het respect voor leven ook ver te zoeken. Respect is ook het erkennen en herkennen van waarden, waaronder leven. Als we de ontwikkeling van de mens bezien, dan kunnen we constateren dat respect evolueert naar een steeds hoger niveau.

Met ieders instemming werd vastgesteld, dat de taalkundige ‘stoplap’   “Ja, maar…met alle respect…” – te pas en te onpas gebruikt bij wat meer kritische opmerkingen – in de vuilnisbak moest.

Proost!!

Aantal deelnemers: 28

Moderator: Jap Voorbraak

Voorgestelde onderwerpen: Waaruit bestaat het zelf? Wat doen veranderingen met je? Hoe gaan we om met de dood? Wat is respect? Waarom denken mensen in hokjes? Onderbewustzijn versus bewustzijn? Heiligt het doel de middelen?