Ongelijkheid

ongelijkheid

De bijeenkomst op 28 januari werd bezocht door bijna 20 enthousiaste deelnemers.

‘Ongelijkheid’ stond centraal (de precieze omschrijving staat hieronder).
Algemene conclusie: ongelijkheid is niet te voorkomen, alle mensen zijn uniek dus onderscheiden. Opgemerkt wordt, dat de nadruk die wij leggen op het individu wel typisch Westers is.  We kunnen ook niet zonder de groep en in veel culturen staat de groep zelfs centraal. Het gezin of de familie is wel de bekendste groep, maar uiteindelijk is de ‘Westerse samenleving’ ook een groep. De groep biedt veiligheid en herkenning binnen een grote, minder veilige wereld.

We willen ons ook aanpassen aan de groep door kleding, opvattingen, solidariteit e.d. Maar binnen de groep streven we toch weer naar onderscheid: prestatie, ook door kleding, door opvallend gedrag, dienstbaarheid, ellebogenwerk…
Er zit een spanning tussen het groeps- of cultuurbelang enerzijds en het individuele belang anderzijds. Je onderscheiden is in belangrijke mate gebaseerd op het oordeel van een ander en het gevoel wat je daarbij krijgt. Eenzaam op een eiland krijg je geen mogelijkheid je te onderscheiden. Maar in dat oordeel en in het accepteren van onderscheid zit ook veel onrechtvaardigs.

Daarna volgde een heel gesprek over grote sociale verschillen, verschillen in levensstandaard: de superrijken en de superarmen, de mensen met veel en de mensen met weinig of zelfs bijna niets. En die beide uitersten worden alleen maar groter in omvang. Het loopt de spuigaten uit, was het oordeel en zal ’n keer leiden tot groot verzet.  Aan het begin van de bijeenkomst besteedde de moderator even aandacht aan het belang van een goede filosofische vraag: korte vraag, niet veel begrippen die verklaard moeten worden, voor iedereen duidelijk en interessant genoeg om als voertuig voor de middag te dienen. En.. een echte vraag, géén begrip met een vraagteken er achter. Je moet in staat zijn de vraag van toelichting te voorzien.

De ingediende onderwerpen:

1. Is vertrouwen belangrijker dan liefde?
2. Moet alles geheeld (bv. in de gezondheidszorg)?
3. Waarom (waardoor)  raken we onszelf kwijt?
4. Waarom oordelen we zo makkelijk?
5. Waar komt de ongelijke beoordeling van mensen vandaan?
6. Is sociale ongelijkheid aanvaardbaar? 
Vragen vijf en zes zijn samengevoegd. De keuze viel na twee stemmingen op de samengevoegde vraag 5/6.