THUIS

Normaal treedt Karel aan het begin naar voren om met zijn warme stemgeluid de aanwezigen welkom te heten… nu – 6 november 2022 – is het Marlita die heel opgewekt de verwachtingen voedt én verklaart dat de initiatiefgroep werkt aan wisseling van de wacht. De werkzaamheden worden op voorhand al wat anders verdeeld, zo deelt zij mee. Zij dankt Karel voor zijn grote inzet tot nu toe.

Nog een verrassing vormt de aanwezigheid van Maja Nieuwenhuizen, al wel eerder bij ons te gast als moderator. Het betekent ook dat Maja het onderwerp meebrengt en zij heeft gekozen voor  ‘thuis’, dit n.a.v. een verhuizing in haar privéleven  waardoor ‘thuis’ recent een speciale beleving werd.

 

In pleidooi voor elkaar te laten uitspreken citeerde zij de uitspraak in het dagblad Trouw “Mijn brein neemt jou de woorden uit de mond!” Ofwel, ga niet zitten invullen wat de ander gaat zeggen, in het privéleven gebeurt dat maar al te vaak. Wijze woorden!

Haar start vormt de vraag  “schrijf eens je eerste inval op die je met ‘thuis’ associeert?” Nou dat bleek nogal uiteenlopend: wonen bij zee, warmte, op m’n gemak, vrijheid, welkom, eigenheid…enz. Maar duidingen als geborgenheid, zekerheid, vertrouwd en veiligheid scoorden vele malen.

Nogal wat deelnemers merkten vervolgens op, dat ‘thuis’ niet speciaal geassocieerd behoeft te worden met een fysiek huis. Het is meer een vorm van je geborgen voelen, een plek waar je tot rust komt. Eigenlijk kun je je overal ‘thuis’ voelen, ook tijdens een zeer genoeglijke wandeling in een bos of bij wonen in gewenste omstandigheden, bv. aan zee, levert de toelichting op bij de associatie ‘zee’.

 

‘Wat maakt thuis?’ werd dus de vraag die we gingen bespreken. “Je creëert je eigen ‘thuis’”, werd opgemerkt. Maar ‘thuis’ is ook je verbonden voelen, het is ook goed mogelijk dat je in je eigen huis toch niet ‘thuis’ bent, je zelfs wel weg wilt gaan. Zelfs een land kan als ‘thuis’  voelen, velen die hun oorspronkelijke land verlaten hebben om elders een bestaan op te bouwen kunnen daar over meepraten: heimwee- gevoelens kunnen heftig zijn. En… eigen aan onze tijd  “Is verbinding met jezelf niet het belangrijkste?” …wie zoekt hier met wie verbinding?

 

‘Thuis’ is een territorium, kreeg nogal veel bijval. Er zijn grenzen nodig om ‘thuis’ te definiëren, maar géén gesloten grenzen. Een deelnemer schilderde de werking van het membraam van een cel, waar zo’n wisselwerking prachtig wordt vorm gegeven: een wisselwerking tussen jezelf en je omgeving waarbij die omgeving eigenlijk ook bij jezelf kan horen.

En, om dan nog eens eventjes lekker te puzzelen: ‘’thuis’ is de opslag van toegevoegde waarde = noodzaak, het individu moet er beter van worden.”

Eén gebeurtenis kan ‘thuisgevoel’  volledig wegvagen en je moet vervolgens de grootste moeite doen om het te hervinden. De oorlog in Oekraïne is natuurlijk een sprekend voorbeeld. We sluiten af met duidingen als ‘thuis is verbinding’, ‘thuis is harmonie, gevoel, je goed voelen’, ‘thuis is tevreden zijn, je op je gemak voelen.’

Het is overduidelijk een onderwerp dicht bij onze dagelijkse ervaring, dat zeer veel invalshoeken kent.

 

Aanwezige deelnemers: 19

Moderator: Maja Nieuwenhuizen

Een vooraf vastgesteld onderwerp: THUIS, wat maakt ‘thuis’?

 

  • Volgende bijeenkomst zondag 4 december 2022