Kunnen wij vergeven?

Vergeven - Filosofisch café Sapere aude

Vergeven? – Zondag 28 Juni 2015, Engelsestraat 30 te Bergen op Zoom.

Kunnen wij vergeven?

De door aanwezigen aangevoerde vragen/onderwerpen/stellingen worden ter stemming voorgelegd.

Kunnen wij vergeven? (3) (5)
Wanneer ben je verantwoordelijk? (1)
Wat bepaalt ons gedrag? (3)
Is delen nodig? (1)
Wat is opvoeding? (1)

Met 5 stemmen (2e ronde) voor de vraag ‘kunnen wij vergeven?’ gaan we de filosofische uitdaging voor die middag aan.

Kernwoorden deze middag: wraak, individueel, collectief, vergeven en vergeten, emoties, van emoties ontdoen, verzoenen, gekwetst zijn, omgaan met de situatie, een plaats geven, verantwoordelijkheid nemen, neutraliseren, verder kunnen, vrij maken….

Vergeving is volgens de algemene opvatting het iemand niet meer kwalijk nemen van een ernstige daad. Deze daad overtreft het gewone en is iets waarvoor sorry zeggen niet afdoende is. Vergeven wordt (doorgaans) gedaan door diegene die geestelijke of materiële schade heeft geleden. Dit slachtoffer van die onterechte daad rekent deze daad dan niet meer toe aan de dader en verlangt dan ook geen genoegdoening meer hiervoor. Zowel diegene die vergeeft als diegene die vergeving ontvangt ervaren doorgaans een gevoel van bevrijding omdat de daad en een schuld(-gevoel) door de vergeving minder dominant worden in het leven. Er heeft een afronding of afsluiting plaatsgevonden.

Binnen de filosofie kent het begrip vergeving echter diverse en soms tegenstrijdige interpretaties. Centraal staan hier vragen naar de zin, het doel van en de voorwaarden aan vergeving. Ook over de kwestie of de mens zelf, of alleen God kan vergeven, is verschillend gedacht. Hiernaast spelen de begrippen herinneren en vergeten een belangrijke rol in deze filosofische discussie, die rond de Middeleeuwen pas echt goed op gang kwam. In veel godsdiensten zoals het christendom, islam, jodendom, boeddhisme, etc. is vergeving een belangrijk thema. Die religieuze context is tot op heden zeer bepalend voor de invulling en gedachten over vergeving. https://nl.wikipedia.org/wiki/