Voltooid leven

voltooid leven was het onderwerp bij filocafe in Bergen op Zoom

           impressie van onze bijeenkomst van 30 december 2018

Er werd gekozen voor de vraag ‘Wat is een voltooid leven?’  Misschien wel onder invloed van de sfeer van  ‘einde jaar’.

We gaan ‘leven’ niet apart definiëren en concentreren ons op het totaalbegrip ‘voltooid leven’. ‘Alle doelen zijn bereikt’ zo reageerde een deelnemer onmiddellijk en koppelde dat ook aan levensbeëindiging. Het gesprek ging enige tijd over deze koppeling tot vastgesteld werd dat voltooid leven en levenseinde niet noodzakelijk met  elkaar verbonden hoeven te worden.

Opgemerkt werd dat ‘het een momentopname kan zijn, een tevredenheid over wat ik hier en nu bereikt heb’. Een deel van de aanwezigen kon zich goed vinden in de tevredenheid of zinvolheid van de dag  ‘aan het einde van iedere dag kijk ik om of de dag naar tevredenheid is verlopen, heb ik gedaan wat ik wilde doen…?’ Toch kan het ook zijn dat je met een groot project bezig bent dat levensvervullend kan werken… je wilt dat realiseren en als het lukt, kun je je leven vervuld vinden. Als voorbeeld werd de ontwerper van de Hubble – ruimtetelescoop genoemd, die daar z’n hele leven mee bezig is geweest en daarop terugkeek met grote tevredenheid.  Maar wat doet degene met de lange termijn visie ná het voltooien van zijn grote doel(-en)?

Gemoedstoestand

‘Voltooid’  is ook een gemoedstoestand, er hoeft helemaal niets bereikt te zijn, maar die rust en tevredenheid staat centraal. Die gemoedstoestand levert ook een andere kant aan voltooid leven op, n.l.  ‘het is wel genoeg geweest!’  Mensen die niet meer verder willen leven, omdat er voor hun gevoel niets meer in zit. In zo’n geval vaak wél gekoppeld aan een levenseinde wens. Veel hele oude mensen, die de bekende leeftijdsgenoten hebben zien sterven, tobben hier mee. Niemand om meer te praten over gedeelde ervaringen. Maar ook jongere mensen kunnen het gevoel hebben ‘het leven geleefd te hebben.’  Wie maakt uit of het zinvol  is geweest? Men was het er algemeen wel over eens dat je dat alleen zelf kunt uitmaken en dat je zelf mag beslissen over een eventueel levenseinde.

Duidelijk dat ‘voltooid’ een kwestie kan zijn van zicht op de lange(-re) termijn of de tevredenheid van iedere dag, een verschil in tijd dus. ‘Voltooid’ is ook niet alleen zo maar een beleving, maar vastgesteld werd dat het een hele ‘bewuste’ beleving is. Dat bewustzijn van graag iets willen voltooien, of het nu iedere dag of voor de lange termijn is, geeft een stimulans aan de wil tot leven.

We sloten af met een mooi beeld:  gewezen werd op het werkwoord ‘voltooien’ zelf en het daarin al besloten    ‘vol’ …. ‘tooien’ (‘tooien’ is iets versieren). Zeker in deze Kersttijd,  is de boom klaar als deze  ‘vol’  –  ‘getooid’ is en we er met tevredenheid naar kijken. Zo kan ook een dag, een jaar een leven  ‘vol – getooid ‘ zijn en volledige tevredenheid oproepen.

Moderator: René Hendrickx

Aantal deelnemers: 27

Ingebrachte vragen:  Belemmert nostalgie de vooruitgang? Waar komt de wil vandaan? Wat als we geen waarde zouden toekennen?  Wat  is een voltooid leven Wat is atheïsme? Waar komt ons denkvermogen vandaan? Hoe kan een enkeling zoveel invloed hebben? Is wat we beleven dé werkelijkheid? Bestaat het verleden?