Vooruitgang     

Impressie bijeenkomst 27 januari 2019

We kozen voor de vraag “Wat is vooruitgang?” en de toelichting leverde al snel veel voorbeelden op: de manier waarop je vanuit een oneindigheid van perspectieven naar vooruitgang kan kijken, als een bedrijf, in je eigen leven of als een hele maatschappij. Bestaat er een algemeen beeld van vooruitgang? Is het mogelijk om iets als objectieve vooruitgang te omschrijven en bestaat dat überhaupt?

Vooruitgang door een zeer Lange ontwikkeling

Gelijk aan het begin werd ook een link gelegd met het voorbij gaan van tijd. Als voorbeeld China met de langste ontwikkeling als land. Hoe die lengte van tijd de cultuur gevormd heeft en de grote rol die spiritualiteit daar in speelt. Dat roept vergelijking op met onze Europeaanse historie en de veranderingen die er in de afgelopen eeuwen zijn voorgekomen. Van waar we ooit begonnen als holbewoners, samen zijn gekomen, grenzen hebben getrokken om landen te vormen om ons bestaan te verzekeren, makkelijker te maken. Al meerdere malen werd er dan ook genoemd dat je geen egoïstische vooruitgang hebt. Je mag het pas echt vooruitgang noemen als het een grote groep mensen ten goede komt. Vooruitgang is dus een positief begrip. Er werd op gewezen dat deze benadering wel uitgaat van een specifieke maatstaf aan de hand waarvan je vooruitgang beoordeelt.

De vrijheid om je eigen vooruitgang te bepalen

Iets verder in het gesprek werd er geprobeerd om iets meer het abstracte op te zoeken. Specifieke concepten werden erbij gehaald: veiligheid, als toppunt van vooruitgang, vrijheid om je eigen vooruitgang te kunnen bepalen, balans, in zowel ons eigen welzijn als dat van iedereen en zelfs de natuur. Een voorbeeld over tijd en hoe dat binnen sommige filosofische stromingen als een illusie wordt gezien, riep ook  associatie met vooruitgang op. Is vooruitgang een illusie, een tijdsbeleving?  Gewezen werd op filosofische vooruitgang, met als grote voorbeeld ‘de Verlichting’.

Behoefte aan vooruitgang

Na een korte pauze- waarin de meeste deelnemers nog steeds intensief met elkaar in gesprek waren over het onderwerp- kwamen er al snel meer aspecten van vooruitgang aan de orde. Het aspect  “zoeken” kreeg de volle aandacht. Er kan geen vooruitgang zijn als je niet zoekend bent. Hiervoor kun je jezelf ook passief opstellen. Eveneens een belangrijk begrip wat volgde was ‘kiezen’. Al vind je een pad, bij de splitsingen zal je altijd een keuze moeten maken om verder te komen. Hier komt begeerte en behoefte bij kijken. Is vooruitgang simpelweg het invullen van onze behoeften? Zonder voorstellingsvermogen is dit al helemaal niet nodig. De creatieve geest van de mens leidt naar onze vooruitgang. Tegen het einde werd het steeds duidelijker dat vooruitgang noch positief noch negatief hoeft te zijn.

Bij de afronding van het gesprek werd gevraagd om laatste toevoegingen en meningen over het gesprek met positief commentaar en een paar mooie zinnen als afsluiting “Na regen komt zonneschijn.” “Vooruitgang is zoeken, voelen, denken en kiezen.”

Moderator: Karel Saris

Deelnemersaantal: 17

Ingediende onderwerpen: Wanneer begint het leven? Wat is spiritualiteit? Wat voegt lezen toe aan ons ‘zijn’? What is vooruitgang? What is the grens van privacy?