Waar begint gevoel?

waar begint gevoel, filocafe,

Dit thema behandelde het filosofisch gesprek “Sapère Aude” afgelopen zondag 5 mei 2024 in Bergen op Zoom. Is gevoel iets wat vóór of na het denken komt? Kunnen we het reguleren of is het een gevolg van energieën die je oppikt en een reactie veroorzaken. Net zoals vele andere filosofische onderwerpen zullen we het echte antwoord nooit vinden maar we hebben weer een hele mooie poging gedaan deze middag. Relaties die aan de orde kwamen waren bewustzijn, energieën, onze zintuigen, controle en herinneringen. Dus laten we beginnen.  

Gevoel is een vertaling energie

Een aantal deelnemers meent dat gevoel begint daar waar verandering van energie is. Men bedoelt een actie -reactie situatie waarbij je bijvoorbeeld schrikt en boos wordt. De zenuwen gieren door je lijf. Hier begint gevoel bij de prikkel van buiten die b.v. blijheid, angst, emotie, bedreiging oproept.

Gevoel is gekoppeld aan bewustzijn

Als je voor de spiegel staat, ben je bewust van jezelf. Dat bewustzijn creëert een gevoel. Je bent je heel bewust van jouw plaats in het hier en nu. We weten vanaf onze geboorte wat gevoelens zijn en gebruiken deze met het denkvermogen van dat moment. Een baby gaat b.v. huilen als het honger heeft. Het geeft een signaal af om een gevoel te duiden: Honger!  Als een kind begrijp dat het een signaal af kan geven, waardoor een gevoel wordt begrepen, dan wordt dat meteen ingezet. Het bewustzijn kan dus kettingreactie van vermogens aanspreken die ons gevoel “duiden”.

Beheersen en controleren van gevoelens

Soms nestelen gevoelens zich onbewust in ons lichaam.  Het gevoel is al begonnen echter we hebben het nog niet door of geuit. Mensen in het gesprek denken hierbij aan stress, onvrede maar ook verliefdheid en geluk. Gevoel kan b.v. op een onnatuurlijke manier beheerst worden door het nemen van medicijnen die het temperen.  Maar ook het tegenovergestelde, b.v. een overmatig geluksgevoel, kan opgewekt worden door verdovende middelen. Die ontnemen je het zicht op de werkelijkheid. Ook werden de natuurlijke invloeden benoemd die veroorzaakt worden door hormonen ( endorfine, oxytocine) , bacteriën en virussen en die je een variërend gevoel geven.

Begint gevoel bij onze zintuigen?

De gespreksgroep vraagt zich af of gevoel juist in belangrijke mate begint bij onze zintuigen: zien, horen, ruiken, proeven en tast? De reden is dat ons centraal zenuwstelsel reageert op al onze zintuigen. Dus je zou kunnen zeggen dat daar ons gevoel door aangestuurd wordt. Ons lichaam is een “portal”. Het hart, de buik en het brein vormen samen de overlevingsstrategie. Een onderbuikgevoel, nadenken en gezondheid brengen je het gevoel dat je op de goede weg zit. Verliefdheid wordt gevoed door geur, zicht en geluid. Onze smaak geeft ons een voldaan gevoel van het eten. We voeden ons bewuster waardoor we ons prettiger of gezonder voelen. Muziek maakt ons gelukkig en brengt ons in harmonie met onszelf.

Printplaat van ervaringen

Gevoel kan ook opgeroepen worden vanuit je herinneringen. Bewust als je een situatie oproept of herleeft. Maar ook onbewust. De Amygdala zorgt ervoor dat sterke emoties worden verwerkt en geeft signalen af aan het autonome zenuwstelsel. Dit zijn waarschuwingen die bij AI (=Artificial Intelligence) veel lastiger na te bootsen zijn omdat ze zeer specifiek zijn.

Waar begint gevoel?

Over het algemeen blijven we wel op het gezamenlijke spoor dat gevoel begint door reacties in je lichaam maar ook door prikkels erbuiten. Het is een samenwerking tussen lichaam en geest. Het is een biologische machine die voortkomt uit ons reptielenbrein.  Veel wordt bewustzijn en energie genoemd als bron. Toch komt op het laatste moment ook “de wil” nog om de hoek kijken.  Ieder mens heeft de keuze om niet waar te nemen en het gevoel daarmee niet “aan” te zetten. Als voorbeeld wordt genoemd dat je een soort immuniteit op kunt bouwen voor bepaalde zaken. Mooie voorbeelden zijn beroepen waarbij dat nodig is zoals functies in de zorg, legerfuncties in oorlogsgebieden of begrafenisondernemers.

Voor iedereen begint gevoel anders

We eindigen deze middag met de conclusie dat gevoel diverse beginpunten kent maar ook dat je vanaf geboorte tot de dood voelt. Dus is er wel een begin? En als laatste dat gevoel ook onderhevig is aan de veerkracht van de mens. Waar bij de ene mens een gevoel begint, hoeft dat bij een ander niet zo te zijn.

 

Wij danken weer alle deelnemers op deze bijzondere dag waarop we onze bevrijding vieren, voor hun aanwezigheid.

 

Wil je graag eens komen, wij komen iedere eerste zondag van 14.00 tot 17.00 uur bijeen in de Engelsestraat 30 in Bergen op Zoom.

Of neem een kijkje op onze website www.filocafe.nl of onze facebooksite : https://www.facebook.com/SapereAudeBoZ/

Je bent van harte welkom.

 

Deelnemers: 17

De andere ingebrachte vragen:

Wat verstaan we onder calamiteiten?

Waar komt de wens om te veranderen vandaar?

Hoe gaan we om met onze vrijheid?