Wat is intuitie?

Intuitie - Filosofisch café Sapere aude

Intuitie? Zondag 27 September 2015, Engelsestraat 30 te Bergen op Zoom.

Wat is intuitie?

De door aanwezigen aangevoerde vragen/onderwerpen/stellingen worden ter stemming voorgelegd.

Wat is intuïtie? (3)
Wat is gelukkig zijn? (1)
Wat is het nut van vooruitgang? (1)
Is prostitutie een mensenrecht? (0)
Verantwoordelijkheid in het vluchtelingen probleem? (2)
Het belang van opvoeding? (0)

Met 3 stemmen voor de vraag ‘wat is intuitie?’ gaan we de filosofische uitdaging voor die middag aan.

Stellingnamen: innerlijk weten, niet bewust dat je het weet (later), kinderen hebben intuïtie, niet rationeel, zonder gevoel overwegen?, instinct, nature, statisch, geen rede?, bewust of onbewust (verdoken), spontane reactie, impulsief?, ontwikkelt zich tijdens je leven, ervaring?, neergeslagen gebeurtenissen, nature, erfelijk, nature – nurture, oplossend vermogen van?, som van instinct en ervaring?, dynamisch?, niet iedereen gaat er op de zelfde manier mee om, ervaring die vergeten is die tot handelen aanzet?, vertrouwen?, niet altijd positief, kan verkeerd uitpakken.

Einstein: “The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honours the servant and has forgotten the gift”.

Intuïtie kan worden omschreven als een “ingeving”, een vorm van “direct weten”, zonder dat men dit beredeneerd heeft. Intuïtie wordt in de gangbare definities omschreven in termen van zowel een functie of proces, als de inhoud of het product van een functie of proces. Zo geeft de Webster dictionary de volgende definities:

  • de directe perceptie van waarheid, feiten e.d., onafhankelijk van enig redeneerproces
  • een feit, of waarheid die op deze wijze is waargenomen
  • een scherp en snel inzicht
  • het vermogen of eigenschap van een dergelijke snelle perceptie of direct inzicht.

In de filosofie wordt het begrip gebruikt als aanduiding van pure, directe kennis die niet uit eerdere kennis kan worden afgeleid. Het begrip intuïtie speelt ook een rol in de persoonlijkheidstheorie van Carl Gustav Jung en new age-stromingen. https://nl.wikipedia.org/wiki/