Wat is religie?

Religie - Verbinding - Filosofie - Filosofisch café Sapere aude

Religie? – Zondag 26 April 2015, Engelsestraat 30 te Bergen op Zoom.

Wat is religie?

De door aanwezigen aangevoerde vragen/onderwerpen/stellingen worden ter stemming voorgelegd.

Actueel: Hoofdtransplantatie? Hoeveel identiteit blijft er over? (2)
Wat is opvoeding? (3) (2)
Asiel en criteria? Verbondenheid in de menselijkheid? (0)
Dierenrecht? Moraal contra menselijk genot. (1)
Wat is religie, positieve en negatieve aspecten? (3) (8)
Is één volk en één wereld zonder grenzen haalbaar? (1)
Wat is ons levensdoel?(0)
Wat is eigenwaarde? (0)

Met 8 stemmen (2e ronde) voor de vraag ‘Wat is religie’ gaan we de filosofische uitdaging voor die middag aan.

Vooraf gezamenlijk overeengekomen de vraag het wel of niet ‘bestaan van…’ zoveel mogelijk te vermijden.
Gaandeweg werd de vraag opnieuw geformuleerd. Wat is verbinding?

Onder religie (van het Latijnse religio) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat. In bredere zin duidt het woord ‘religie’ op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Deze religiositeit kan al dan niet beschouwd worden in relatie tot een macht, of manifestaties van een macht, of een (bewust) niet nader gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit. Het gaat daarom dus niet per se om een identiteit, een persoon. https://nl.wikipedia.org/wiki/

[bron?]Religie is samengesteld uit ‘re-opnieuw’ en ‘ligie-verbinden’, ofwel herverbinden. Religie is een collectieve uiting van spiritualiteit gebaseerd op het bestaan van één of meer goden. Een groep mensen hangt een gemeenschappelijk idee aan over het ontstaan van de aarde en de mensheid, geïnspireerd door een godsdienstig leider. Elk geloof heeft zijn eigen heilige geschriften, meestal opgetekend door profeten.

[bron?]Een god of godheid is een entiteit die door gelovigen wordt aanbeden en verantwoordelijk wordt geacht voor bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als geheel.