Hebben we Identiteit nodig?

identiteit

Die vraag werd gekozen op 26 november 2017 uit de rij keuzemogelijkheden zoals vermeld aan het einde van dit verslag.

Moderator tijdens die bijeenkomst: Philippe Deleu.

Rond dit onderwerp kwamen vragen aan de orde als ‘Héb je identiteit of herken je die aan de ander?’

‘Heb je een eigen identiteit op een onbewoond eiland?’  ‘Kan iemand z’n identiteit beschrijven?’

We zijn ons bewust van onze identiteit, bewust van ’t feit dat we iemand zijn.  Toch kunnen we niet precies aangeven wat dat inhoudt, maar een deel ervan kunnen we beschrijven. Hetzelfde gebeurt bij een ontmoeting: we zien ook alleen maar een stukje van de identiteit van die ander en bij die ontmoeting spiegelen we elkaars identiteit. Discussie over de vraag of ook dieren een eigen identiteit ervaren en bomen….planten dus…? Identiteit heeft te maken met ‘eigenwaarde’.

We kennen ook een ‘groepsidentiteit’, dat wat we samen gemeenschappelijk hebben. Vanuit die groepsidentiteit wordt ook grondgebied geclaimd en wordt ‘de cultuur’  beschermd en anderen uitgesloten: ‘je hoort er niet bij’.  Vanuit dit perspectief hadden we ook even een gesprek over de z.g. zwarte-pieten-discussie die op dat moment landelijk weer oplaaide! Koppelen we aan het verschijnsel ‘zwarte piet’ onze identiteit. Zwarte Piet komt ook in Vlaanderen veel voor, daar is het vrijwel zonder discussie aangepast. In sommige deelstaten in Duitsland wordt Sint Niclolaas van het van begin af aan begeleid door een ‘witte knecht’: Ruprecht.

Aan het einde van de bijeenkomst legde Karel – gastheer, lid werkgroep – de aanwezigen uit dat het Filo-café kosten maakt: huur, web-site, onkosten moderatoren. Om verder te kunnen, zoeken we ondersteuning bij deelnemers. Als je het Filo-café een goed initiatief vindt, steun het dan door certificaten van 10 euro te kopen. We hebben maar ’n 900 à 1000 euro nodig om deze activiteit een heel jaar te laten draaien. Uw bijdrage, zo benadrukte hij, is geheel vrijwillig. Er werden deze middag al 27 certificaten verkocht.

(Als we subsidie aanvragen moeten we gaan voldoen aan een hele berg kostbare en omslachtige formaliteiten!)

Onderwerpen waaruit – na korte toelichting – gekozen werd: Is zwijgen goud? Kun je altijd eerlijk zijn? Wat is de impact van robotisering? Waarom hebben wij ‘de klok’ en anderen ‘de tijd’? Hebben we identiteit nodig? Zal Wetenschap ooit alles kunnen verklaren? Zijn we kuddedieren? Roddelen?