Bestaat vrijheid?

Vrijheid - Filosofisch café Sapere aude

Vrijheid? – Zondag 2 November 2014, Engelsestraat 30 te Bergen op Zoom.

Bestaat vrijheid? 1e Filosofisch Café “Sapere Aude”

Na publicatie van ons interview in BN DeStem, De Bode en TV uitzending op ZuidWest TV namen 24 geïnteresseerden deel.

11 door de aanwezigen aangevoerde vragen/onderwerpen/stellingen worden ter stemming voorgelegd.

Is er op de dag van vandaag te weinig sceptisme? (2)
Groeit de ongelijkheid? (-)
Is streven naar gelijkheid goed? (-)
Wat is liefde? (-)
Wat is het nut van de drang naar kennis van het onbekende? (2)
Hoe tolerant zijn we tegenover anderen? (3)
Waarom zoeken de mensen  naar de zin van het leven? (1)
Bestaat vrijheid? (8)
Maakt de mens deel uit van de natuur? (-)
To be or to do! (3)
Wat brengt anarchisme? (3)

Met 8 stemmen (methode Sautet) voor de vraag ‘bestaat vrijheid?’ gaan we de filosofische uitdaging voor die middag aan.

Vrijheid in de filosofie van de geest is een concept rond kernvragen als: Bestaat menselijke vrijheid en zo ja, wat is het dan precies? En waartoe is de mens dan vrij? Het antwoord op deze vragen is hecht verbonden met iemands visie op de geest. Want is onze geest niet alleen maar een bepaald aspect van de materie? Daarom in dit artikel eerst een kleine samenvatting van de hoofdvisies op het lichaam-geest probleem. Dan een analyse van vrijheid.

Zowel in de neurowetenschap als in de filosofie gelden dualistische voorstellingen van het mens-zijn voor velen als passé. Als er al sprake is van zoiets als een menselijke geest, dan is die geest een aspect van de materie. Vergelijk het met kleuren: zoals ‘geel’ altijd een aspect is van een bepaald oppervlak, bijvoorbeeld van een herfstblad, en zonder een oppervlak moeilijk denkbaar is, zo is geest ook niet mogelijk zonder brein, zonder ministroompjes in hersencellen. Tegenover het dualisme dat stelt dat er sprake is van twee substanties, lichaam en geest, stelt het fysicalisme dus dat er maar één substantie bestaat, namelijk materie. Die materie geeft men op de één of andere manier dan wel twee ‘gezichten’: mind and body. Andere veel gebruikte namen voor deze stroming zijn monisme of materialisme. https://nl.wikipedia.org/wiki/