Wat is geluk?

Geluk - Filosofisch café Sapere Aude

Geluk? – Zondag 29 Maart 2015, Engelsestraat 30 te Bergen op Zoom.

Wat is geluk?

De door aanwezigen aangevoerde vragen/onderwerpen/stellingen worden ter stemming voorgelegd.

Waarom stress? (0)
Wat is opvoeding? (3)
Hoe kun je rechtvaardig handelen? (0)
Wat is geluk? (3-5-6)
Bestaat er een hogere macht? (2)
Kunnen we vergeven.(0)
Zijn wij wolven? (2)
Waarom is het moeilijk om eerlijk te zijn tegenover onszelf? (0)

Met 6 stemmen (2 rondes) voor de vraag ‘wat is geluk?’ gaan we de filosofische uitdaging voor die middag aan.

Veel religies en filosofieën richten zich op (of houden zich bezig met) het menselijk streven naar geluk. Veel mensen gebruiken (of hanteren) religieuze maatstaven en denkbeelden bij hun streven. Er zijn ook mensen die juist gelukkig zijn wanneer zij zich hiermee niet bezig hoeven te houden (zie bijvoorbeeld het atheïsme). Een aantal voorbeelden van een negatieve definities zijn het utilitarisme, cynisme en het epicurisme. Het epicurisme hanteerde echter ook een positieve definitie…

Een punt van kritiek op filosofieën die zich enkel en alleen bezighouden met het vermijden van negatieve emoties of onwenselijke situaties is dat het een enigszins negatieve levenshouding is, en dat deze levenshouding zelf het geluksgevoel al vermindert. Het hanteren van een louter positieve definitie van geluk heeft echter ook mogelijke nadelen, omdat het kan leiden tot het buiten het bewustzijn houden van de pijnlijke aspecten van het leven, die men echter nog steeds zal beleven. Indien men zichzelf óók bewust is van deze meer pijnlijke aspecten van het leven is men beter in staat deze te overkomen (of er beter mee om te gaan) door het eigen gedrag te verbeteren of aan te passen. Het resultaat zal in dat geval een gelukkiger leven zijn.

https://nl.wikipedia.org/wiki/

Geluk (of gelukkig zijn) kan gedefinieerd worden als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Hierbij kunnen er diverse positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid. Gelukkig zijn is het tegengestelde van ongelukkig zijn, wat bestaat uit een gevoel van ontevredenheid, en vaak samengaat met depressie, overspannenheid, woede of verdriet. Onderzoek duidt er op dat geluk voor ongeveer de helft erfelijk bepaald is. De rest van de verschillen wordt veroorzaakt door invloeden uit de omgeving.